Indoor

Outdoor

Oslikavanje izloga

1
Uređivanje-izloga

efektan način oglašavanja, privlači značajnu pozornost zbog vizualne upečatljivosti i blizine prolaznika.

Cerade i Mesh

2
Cerade

Vrlo jednostavan i ekonomičan , neograničen dimenzijama zbog mogućnosti spajanja segmenata. Koristi se na pročeljima zgrada, skelama, ogradama.
Kod površina izloženih naletima vjetra preporuča se upotreba rupičastoga bannera (mesh).

Megaboardovi

3
Megaboard

Atraktivan i popularan oglasni prostor, kao medij se najčešće koristi ceradno platno.

Jumbo plakati

4
Jumbo

Vjerojatno najpoznatiji medij u vanjskome oglašavanju.
Izvedbe su različite: blueback papir, samoljepljivi vinil, ceradno platno….
Dodatnu atraktivnost pružaju i ekstenzije kojima se bitno povećava zamjetnost oglasnog prostora.

Backlight, svijetleće reklame

5
Reklamnmi-panoi


City light, plakati sa pozadinskim osvjetljenjem, najčešće se nalaze uz glavne prometnice
Backlit reklame koriste se najčešće kao znakovi na zidnim površinama.