UV tisak je najmodernija (pod)vrsta inkjet tiska koja se počela primjenjivati u digitalnom tisku velikih formata unatrag nekoliko godina.
Razlikuje se od drugih podvrsta iz više razloga:
Sušenje: kapljice tinte se fiksiraju u roku od 0,2 sekundi nakon tiska, neovisno o brzini. Sušenje se obavlja putem posebnih UV lampi čija valna duljina emitiranog UV svjetla odgovara fotokemijskim receptorima koji se nalaze u tinti. Time je omogućena znatno veće brzine tiska jer brzina sušenja ne ovisi o brzini tiska.
Kapljica tinte nema “vremena” da se razlije pa je time i sama preciznost tiska puno veća (tzv “dot placement”) čime se postiže bolja kvaliteta.
Interakcija sa podlogom: tinta ne “ulazi” u materijal kao sto je to slučaj sa solventnom i vodenom bazom tinti. Ona se fiksira (polimerizira) na površini materijala čime se postiže puno bolja konzistentnost boje na širem rasponu materijala (otisak je ujednačeniji na različitim materijalima).
Gore navedeni razlozi omogućuju da UV tehnologijom možemo tiskati na različite materijale, krute i fleksibilne i uz jedinstvenu prednost koju posjedujemo – digitalni tisak bijele boje.
Pored navedenih prednosti mora se naglasiti da je UV tehnologija ekološki puno prihvatljivija od solventne jer je neusporedivo manja emisija štetnih tvari.