Izlaganje na sajmu “Progetto Fuoco”, Italija. Dizajn štanda: V. Madunić, dizajner/Izrada i montaža: Promo line d.o.o. Rijeka/Grafika: FED.

Zahvaljujemo klijentu na povjerenju.

Spačva - Progetto Fuoco, Italija; FED sajamska grafika 2    Spačva - Progetto Fuoco, Italija; FED sajamska grafika 3