TISAK VELIKOG FORMATA

Grafičku pripremu je potrebno slati u PDF formatu, sve boje je obavezno zamiješati u CMYK color ili koristiti Pantone skalu, sve je fontove potrebno pretvoriti u krivulje, optimalna rezolucija je 100-150 dpi*.

Datoteke neka budu u omjeru 1:1 za manje vizuale ili 1:10 za velike vizuale (npr. 12x5m) ** .

Također podržavamo: .ai (Adobe Illustrator), .tif (Tagged Image Format – bez kompresije), .psd (Adobe Photoshop layered file). Kod velikih aplikacija moguće je datoteku dostaviti u *.jpeg formatu snimljenu s malim stupnjem kompresije.

* Optimalna rezolucija bitmapa („fotografija“) se definira na slijedeći način, ovisno o udaljenosti gledanja i aplikaciji:

Udaljenost gledanja: 0-1 metar Indoor /  Aplikacija: prodajna mjesta /  Preporučena rezolucija: 100-150 dpi
Udaljenost gledanja: 1-3 metar /  Aplikacija: Naljepnice na izlozima / Preporučena rezolucija: 75-100 dpi
Udaljenost gledanja: 3 metra i više /  Aplikacija: Megaboard, jumbo plakati /  Preporučena rezolucija: 30-50 dpi

** Datoteke ne moraju nužno biti u omjeru 1:1 ili 1:10.

Ukoliko je dimenzija dokumenta u određenom omjeru (npr. 1:2, 1:20, itd.) u odnosu na željene dimenzije, to je potrebno naglasiti. Potrebno se samo pridržavati proporcionalne veličine. Molimo naznačiti dimenzije dokumenta (stranice).
Ukoliko se priprema radi u određenom omjeru u odnosu na željenu veličinu, rezolucija treba biti veća, tj. obrnuto proporcionalno omjeru (npr. za pripremu koja je duplo manja od željenih dimenzija, rezolucija mora biti duplo veća od rezolucije koja bi se koristila kod omjera 1:1).

 

KONTURNO REZANJE

Za konturno rezane materijale štanca treba biti u overprintu,preporučljivo u zasebnom layeru. Rezne linije, bigovi, perforacije i slično trebaju biti označeni linijama različitih spot boja.
Sam dokument na kojemu je štanca mora imati minimalno 3mm napusta u odnosu na liniju štance.
Kod konturnog rezanja poželjno je da PDF ima dvije stranice. Prva na kojoj je samo vizual, bez linija štance, te druga stranica na kojoj su samo linije štance, bez vizuala.

OVERPRINT ELEMENTI 

Za grafičke pripremu koju dostavlja naručitelj ne smiju se koristiti elementi sa Overprint karakteristikom.
Za neočekivani rezultat vezan na element sa Overprintom ne preuzimamo odgovornost.
Gore navedeno se ne odnosi kod definiranja rezne linije tj štance za konturno rezanje i/ili tiska bijele boje.

TISAK BIJELE BOJE

Bijela boja mora biti zasebna spot boja, obaveznog naziva “White_Ink“ (paziti na velika i mala slova), u overprintu i u top layeru.
Dokumet za slanje u tisak spremiti kao pdf, prema niže navedenim uputama.

SPREMANJE FILEOVA

Izrada PDF dokumenta za tisak iz Adobe Illustratora

Važno je da izvan formata dokumenta nema ničega – napust od 3mm mora biti unutar dokumenta.

Preporučamo koristiti predefinirani FED PDF preset za Adobe Illustrator koji je dostupan na linku: PDF postavke
a treba se spremiti u folder na slijedećoj lokaciji:

Mac OSX korisnici:   Users/[username]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings
Windows XP korisnici:   Documents and Settings/[username]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings
Vista or Windows 7 korisnici:   Users/[username]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

Drugi način na koji možete spremiti pdf dokument je da slijedite niže navedene upute:

Iz izbornika File odaberite Save as.
U novootvorenom dijalogu iz padajućeg izbornika Format odaberite Adobe PDF. Kliknite Save.
Iz izbornika Adobe PDF Preset odaberite CUSTOM i odaberite postavke kao na slikama (kliknite na sliku za uvećani prikaz):

                             

Kliknite Save PDF.

 

ICC PROFILI, COLOR SPACE I TISKARSKI STANDARDI

Kao ulazni profil po defaultu koristimo standard IsoCoated V2 ECI. Ukoliko želite koristiti drugi ulazni profil obavezno ga spremite sa fileom.
Sve boje je obavezno zamiješati u CMYK color ili koristiti Pantone skalu. Bitno je napomenuti da ne možemo garantirati identičnost boja u odnosu na Pantone skalu zbog različitih tehnologija tiska.

Sav tisak vršimo u CMYK sustavu (uz eventualno korištenje Light CMYK boja + bijela).

Ukoliko se inzistira na točno određenom tonu boje ili podudarnosti sa već otisnutim materijalom potrebno je slijedeće:

    1. obavezno napomenuti isto kod narudžbe
    2. dostaviti standardizirani probni otisak ili otisnuti predložak (offset ili digitalni tisak). Ne možemo prihvatiti otisak sa desktop inkjet printera koji nije namijenjen za izradu probnih otisaka.
    3. ovjeriti tiskovnu probu koju radimo bez naknade za prvi otisak

Bez gore navedenih uvjeta ne možemo prihvatiti reklamaciju na boju (ukoliko odstupanje nije veće od 10% u odnosu na uzorak boje iz standardiziranog Atlasa boja).