PRILOZI-ZA-DAVANJE-PONUDE-FED-edukacija-korisnika-za-uvodenje-i-koristenje-softvera-za-upravljanje-procesima-i-resursima-u-tisku