POZIV-FED-Nabava-usluge-Edukacije-korisnika-za-uvodenje-i-koristenje-softvera-za-upravljanje-resursima-i-procesima-u-tisku-velik