Za klijenta Mandis BTL radili smo svjetleću policu u trgovačkom centru.