Nabava

Nabava usluge edukacija korisnika za uvođenje i korištenje softvera za upravljanje resursima i procesima u tisku velikog formata

Početak nabave:
23. 09. 2020.


Završetak nabave:
13. 10. 2020.

Nabava Softvera za upravljanje procesima i resursima u tisku velikog formata

Početak nabave: 09.07.2020.


Završetak nabave: 29.07.2020

Dokumentacija za nadmetanje

NABAVA DIGITALNOG STROJA ZA REZANJE VELIKIH FORMATA

Početak nabave: 02.11.2017.


Završetak nabave: 22.11.2017. do 12h