3d konfigurator

Jednostavnost

  • Odaberite model i prilagodite ga svojim potrebama (parametri dimenzija, oblika, polica...)
  • pogledajte, provjerite 3D prikaz sa/bez apliciranog dizajna
  • naručite i čekajte isporuku....

Ekonomičnost

    Nema troška izrade štanci, dugotrajnog crtanja i preračunavanja, izrade skupih uzoraka... Vrlo isplativo za manje naklade, prilagođene pojedinačnim kampanjama.

Brzina

Kompletan postupak je digitalan i brz. U vrlo kratkom vremenu od odluke može dobiti stvarni model za verifikaciju.

Ekologija

Tehnologija tiska je bez emisije štetnih tvari uz nizak utrošak električne energije a karton je vrlo zahvalan medij obzirom na mogućnost recikliranja. Ponosni smo što u proizvodnji najčešće koristimo materijal proizveden u Hrvatskoj što je inače rijetkost u tehnologiji digitalnog tiska.