PROJEKT JE SUFINANCIRAN IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganje u novu proizvodnu halu i nabavku opreme, KK.03.2.1.01.0051

FED d.o.o. ulaže u izgradnju poslovnog prostora te kupnju stroja za rezanje. Ulaganje se sastoji od građevinskih radova sa ciljem izgradnje novog građevinskog objekta te ulaganja u opremu. Izgradnjom građevinskog objekta želi se stvoriti temelj za proširenje proizvodnje. Ulaganjem u opremu povećava se opseg proizvodnje. Cilj ovog projekta je postizanje održivog rasta i razvoja tvrtke, a koji će nadalje rezultirati rastom proizvodnje. Projektom će se otvoriti nova radna mjesta.

Ukupna vrijednost Projekta: 12.523.924,83 HRK
Iznos potpore: 4.037.974,93 HRK

Razdoblje provedbe Projekta je od 1.studenog 2016. do 1.kolovoza 2018.

Kontak osoba: Davor Ferdebar, direktor